KARNET INDYWIDUALNY na 1 miesiąc*

4 wejścia / 1,5 h – 160 zł

8 wejść / 1,5 h – 270 zł

1 wejście / 1,5 h –  50 zł

KARNET INDYWIDUALNY na 2 miesiące **

8 wejść / 1,5 h – 290 zł

 14 wejść / 1,15 h – 390 zł Kurs dla początkujących

 

ZAJĘCIA DLA GRUP na 1 miesiąc***

4 razy / 1,15 h – 1 000 zł

8 razy / 1,15 h – 1 850 zł

ZAJĘCIA DLA GRUP
Z DOJAZDEM****
na 1 miesiąc

4 razy/ 1 h – 1 400 zł

8 razy / 1 h – 2 400 zł

4 razy / 1,5 h – 1 600 zł

8 razy / 1,5 h – 2 800 zł

*Karnet indywidualny na 1 miesiąc jest imienny, należy do 1 osoby, nie można go pożyczać ani odstąpić komuś innemu. Dedykowany dla osób, które chcą uczęszczać na zajęcia regularnie, raz lub dwa razy w tygodniu, zgodnie z ich formułą i ogólnie przyjętymi zasadami. W razie nieobecności, zajęcia przepadają lub można „odrobić” je w innym tygodniu ale tylko posiadając aktualny karnet.

**Karnet indywidualny na 2 miesiące jest imienny, należy do 1 osoby, nie można go pożyczać ani odstąpić komuś innemu. Dedykowany dla osób, które nie mogą uczęszczać regularnie na zajęcia np. gdy ktoś dużo wyjeżdża, ma małe dzieci, pracuje na zmiany itp. Ten karnet uprawnia do uczestnictwa w dowolnie wybranych zajęciach, w terminie określonym na karnecie. 

***Zajęcia dla grup odbywają się na sali Joga Centrum. Dedykowane dla firm, są to zajęcia zamknięte przeznaczone dla zorganizowanej grupy np. znajomych lub pracowników. Ilość osób do 16. Dni tygodnia i godziny do uzgodnienia. 

****Zajęcia dla grup z dojazdem do klienta we Włocławku i okolicy. Dedykowane dla firm, klubów, ośrodków, organizatorów imprez, warsztatów, spotkań itp. W tym przypadku klient zapewnia odpowiednie warunki do przeprowadzenia zajęć jogi. Szczegóły umowy do uzgodnienia indywidualnie.

Płatności dokonujemy przed zajęciami, „z góry”, za termin jakiego dotyczy karnet lub umowa, gotówką lub przelewem. Numer konta: 28 1030 0019 0109 8518 0287 2761

Joga Centrum Ewa Falkowska jako firma, wystawia rachunki.

Scroll to Top